Ak cytológia odhalila bunkové zmeny na krčku maternice alebo žena má pozitívny výsledok HPV DNA testu neznamená to, že má rakovinu krčka maternice. Ide o varovný signál, že v budúcnosti sa môže u pacientky vyvinúť rakovina krčka maternice. Vo väčšine prípadov si s infekciou poradí organizmus sám. Asi u 10 % žien s HPV infekciou na krčku maternice sa vyvinú dlhotrvajúce HPV infekcie, ktoré ich vystavujú riziku rakoviny krčka maternice.

Negatívny výsledok testu na vysokorizikové HPV uisťuje ženu, že má veľmi nízke riziko vzniku rakoviny krčka maternice, a že je v bezpečí až do ďalšieho vyšetrenia.

Avšak, ak je test na HPV negatívny, v budúcnosti sa môžete nakaziť HPV a následne môže dôjsť k rozvoju akéhokoľvek ochorenia súvisiaceho s HPV infekciou. Je potrebné absolvovať pravidelné preventívne prehliadky u gynekológa.

AKO MÔŽEM VYLIEČIŤ
INFEKCIU HPV?


Liečiť možno len prejavy ochorenia, ktoré sa rozvinulo na základe nákazy infekciou HPV. Samotná infekcia HPV sa liečiť nedá. S infekciou HPV si u väčšiny ľudí poradí imunitný systém sám. Približne u 20 % nakazených osôb však vedie perzistencia infekcie k rozvoju ochorení asociovaných s HPV.

SK-NON-00796
Dátum vypracovania: november 2022