Pre chlapcov a dievčatá vo veku od 9 rokov.
Ideálne vo veku 12 až 14 rokov, v tomto veku je očkovanie hradené z verejného zdravotného poistenia.

A pre dospelé osoby (18+)
Vakcína je vhodná pre ženy aj pre mužov. Keďže má najväčší efekt, keď sa aplikuje pred začatím sexuálneho života, očkovať je možné od 9 rokov veku. Jej účinnosť je však dokázaná aj v prípade podania sexuálne aktívnym ľuďom. Ak už je pacient nakazený jedným typom HPV, očkovacia látka ho môže ochrániť pred ďalšími typmi vírusu obsiahnutými vo vakcíne, prípadne pred opakovanou infekciou.

Pre ženy a dievčatá môže byť praktické nechať sa zaočkovať u svojho gynekológa. Gynekológovia sa vo svojich ordináciách bežne stretávajú s ochoreniami spôsobenými vírusom HPV a preto dokážu kvalifikovane poradiť nielen v súvislosti s prevenciou proti vírusu HPV, ale aj s liečbou už prebiehajúcej infekcie. Muži i ženy sa môžu obrátiť na svojho všeobecného lekára. Očkujú aj špecialisti z radov urológov, dermatovenerológov, ORL lekárov a ďalších odborov. Očkovanie detí vykonáva detský lekár.

Kedy je očkovanie proti HPV hradené zdravotnou poisťovňou?

Očkovanie je hradené z verejného zdravotného poistenia pre chlapcov a dievčatá 13. až 15. roku života. Pre osoby vo veku 9 – 14 rokov platí 2-dávková očkovacia schéma. Druhá dávka sa má podať v rozmedzí 5 až 13 mesiacov po prvej dávke. Osoby vo veku 15 rokov a staršie potrebujú 3 dávky vakcíny proti HPV a môžu využiť benefit ich zdravotnej poisťovne.


Benefity zdravotných poisťovní:

VšZP DÔVERA UNION

Očkovanie je účinnou prevenciou pred nákazou vírusom HPV, ide o štandardnú a uznávanú metódu. HPV vírusy môžu spôsobiť závažné ochorenia u mužov aj žien. K nákaze vírusmi HPV môže dôjsť aj pri intímnom kontakte bez toho, aby došlo k pohlavnému styku. S HPV sa za život stretne približne 80 % sexuálne aktívnych mužov a žien. Vďaka očkovaniu si telo vytvorí ochranu do budúcnosti.

Čo by ste mali vedieť o očkovaní:

Je vhodné pre dievčatá aj pre chlapcov.

Má význam aj vtedy, ak došlo k predchádzajúcej nákaze, môže totiž dôjsť k opakovanému nakazeniu sa.

Do tela sa neočkujú mŕtve vírusy tak, ako si ľudia často myslia. Ide len o ich napodobeniny, takzvané VLP (virus like particles). Vakcína nemôže spôsobiť ochorenia súviasiace s HPV infekciou, pretože neobsahuje DNA vírusu.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (CDC) považujú očkovanie za bezpečný spôsob ochrany pred HPV.

Aký je princíp očkovania?

Princíp očkovania spočíva v stimulovaní tvorby protilátok. Očkovanie proti HPV infekcii navodzuje tvorbu protilátok proti tým typom HPV, ktoré sú obsiahnuté v danej očkovacej látke. Je možné očkovať až proti 9 typom HPV vírusu - 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 a 58. Vakcína sa podáva do svalu, uprednostňuje sa ramenný sval.

Výhody očkovania

Očkovanie proti HPV je účinnou ochranou pred HPV vyvolanými rakovinami krčka maternice, vulvy, vagíny a konečníka a v závislosti od vakcíny aj genitálnych bradavíc. Vytvára špecifickú obranyschopnosť proti konkrétnym typom vírusu, ktorých napodobeniny sú obsiahnuté vo vakcíne. Ak sa očkuje pred prvým kontaktom s HPV, teda pred začatím sexuálneho života, vakcinácia má najvyššiu účinnosť. Očkovaný jedinec je chránený pred špecifickými typmi HPV a nemôže ich tak ani šíriť ďalej v populácii na svojich partnerov či partnerky.

Možné nežiaduce účinky

Rovnako ako pri akomkoľvek inom očkovaní môžu aj pri tomto nastať nežiaduce účinky. Najčastejšie ide o bolesť hlavy či bolesť, opuch alebo začervenanie v okolí miesta vpichu, ktoré obvykle spontánne odoznie. Takéto reakcie sú bežnou reakciou imunitného systému na akékoľvek očkovanie.

 1. Joura EA, Kyrgiou M, Bosch FX, Kesic V, Niemenen P, Redman CW, Gultekin M. Human papillomavirus vaccination: The ESGO-EFC position paper of the European society of Gynaecologic Oncology and the European Federation for colposcopy. Eur J Cancer. 2019 Jul;116:21-26. doi: 10.1016/j.ejca.2019.04.032. Epub 2019 Jun 1. PMID: 31163338.
 2. MZSR. Zoznam kategorizovaných liekov – HPV vakcíny. [cit. 6. 3. 2023].
 3. Robert A. Bednarczyk (2019) Addressing HPV vaccine myths: practical information for healthcare providers, Human Vaccines & Immunotherapeutics, 15:7-8, 1628-1638, DOI:  10.1080/21645515.2019.1565267
 4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). HPV vaccine schedule and dosing: for clinicians. [cit. 6. 3. 2023]. Získané z https://www.cdc.gov/hpv/hcp/schedules-recommendations.html.
 5. WHO. Questions and Answers about HPV Vaccination. [cit. 6. 3. 2023].
 6. Jentschke M, Kampers J, Becker J, Sibbertsen P, Hillemanns P. Prophylactic HPV vaccination after conization: A systematic review and meta-analysis. Vaccine. 2020 Sep;38(41):6402-6409. DOI: 10.1016/j.vaccine.2020.07.055. PMID: 32762871.
 7. https://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Download/RequestDecision/7657
 8. Gardasil 9. Detail lieku I EMA
 9. Bundesamt fur Gesundheit BAG. Humane Papillomaviren (HPV). [cit. 6. 3. 2023]. Získané z https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/krankheiten-im-ueberblick/hpv.html.
 10. NHS. HPV and Cancer. [cit. 6. 3. 2023]. Získané z https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/infectious-agents/hpv-and-cancer.
 11. NHS. HPV Vaccine. [cit. 6. 3. 2023]. Získané z https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/hpv-human-papillomavirus-vaccine/
 12. CDC. Vaccine (Shot) for Human Papillomavirus. [cit. 6. 3. 2023]. Získané z https://www.cdc.gov/vaccines/parents/diseases/hpv.html
 13. American Cancer Society. Cervical Cancer Early Detection, Diagnosis, and Staging. [cit. 6. 3. 2023]. Získané z https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8601.00.pdf
 14. World Health Organization. Weekly epidemiological record. No. 28, 2017, 92, 393–404, Jul 14, 2017.
 15. CDC. Reasons to Get HPV Vaccine. [cit. 6. 3. 2023]. Získané z https://www.cdc.gov/hpv/parents/vaccine/six-reasons.html

SK-NON-00843
Dátum vypracovania: január 2024